Tarieven

Een online of telefonische kennismaking is altijd gratis en vrijblijvend!

Voor veel van onze cliënten wordt de begeleiding vergoed vanuit PGB Jeugdwet, WMO of WLZ. Hiervoor hebben wij een samenwerking met Paard en Coaching Rotterdam.

Wanneer zorg niet gefinancierd kan worden vanuit het PGB (of bij eigen keuze), is het ook mogelijk om de zorg (deels) particulier te financieren. Neem contact op met ons voor meer informatie over de tarieven voor coaching op maat.

Kies je voor het ANDERS LEREN MET PAARDEN traject, dan duurt elke ALMP-sessie anderhalf uur en kost € 75,-. De meeste ouders betalen deze vorm van begeleiding zelf. Net als huiswerkbegeleiding of remedial teaching. Soms is ANDERS LEREN MET PAARDEN onderdeel van een sociaal-emotioneel traject waarvoor de gemeente een beschikking kan afgeven of is er een doorverwijzing vanuit het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Informeer hiernaar bij de school van jouw kind.